استفاده از پودر میکروژل برای ضدعفونی و بهبود زخم

محققان در زمان تحقیق روی چسب هوشمند، توانستند هیدروژن پراکسید را به عنوان یک محصول جانبی تولید کنند. این ماده با استفاده از نوعی میکروژل تولید شده است. این میکروژل یک شبکه پلیمری است که بخش زیادی از آن را آب تشکیل داده و شباهت زیادی به ژله دارد.
میکروژل ها شبیه به حباب های کوچک ژله هستند که با چشم غیرمسلح به شکل پودر دیده می شوند. اما زمانی که درون آن مایعات خنثی یا اندکی قلیایی مانند مایع شوینده لنز چشمی ریخته می شود، چرخه هیدروژن پراکسید آغاز می شود و در مدت چهار روز محلولی با غلظت یک تا پنج میلی مولار تولید می شود که خاصیت گندزدایی دارد.
پس از خشک شدن این ماده می توان آن را درون محفظه ای جمع آوری کرد و مجددا مورد استفاده قرار داد.
محققان عملکرد این میکروژل را با استفاده از دو نوع باکتری به نام های Staphylococcus epidermidis و Escherichia coli و دو نوع ویروس به نام های porcine parovirus و bovine viral diarrhea virus مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند این میکروژل توانایی ویروس ها و باکتری ها را در آلوده کردن سلول ها حداقل تا ۹۹…۹ درصد کاهش می دهد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Acta Biomaterialia منتشر شده است.

۵۶۵۶

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *