فروش سوله ۳۲۰ متری در شهرک صنعتی شمس آباد

فروش سوله 320 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

فروش سوله ۳۲۰ متری در شهرک صنعتی شمس آباد

 

۱۰۸۰ زمین  ۳۲۰  متر سوله  ۲۰ اداری ۵۰ متر نگهبانی  ۲۵۰ آمپر برق  گاز g65   آب لوله کشی  تلفن دو خط

شهرک صنعتی شمس آباد خیابان زکریا کوچه سوم ۲۷۱

فروش سوله 320 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

فروش سوله ۳۲۰ متری در شهرک صنعتی شمس آباد