فروش سوله در شهرک صنعتی مامونیه

فروش سوله در صنعتی مامونیه

۰۹۱۲۶۶۴۴۶۳۵     غلامی

مشخصات ملک به صورت ذیل می باشد

متراژ زمین ۷۶۰۰ متر

سوله ۲۴۰۰ متر به صورت دوقلو

هر سوله به ابعاد ۶۰*۲۰

انبار ۲۰۰ متر

سرایداری نگهبانی ۱۰۰ متر ۲۵۰ آمپر برق

گاز و انشعاب آب

موقعیت دوبر

مزایا شهرک صنعتی مامونیه

۱ بحر اتوبان تهران ساوه  دسترسی اسان به اتوبان

۲ کیلومتر ۸۰ تهران از خروجی آزادگان