فروش زمین در شهرک صنعتی پرند

فروش زمین صنعتی در شهرک پرند

 

۰۹۱۲۶۶۴۴۶۳۵    غلامی

موارد فروش زمین در شهرک صنعتی پرند

فروش ۵۰۰۰ متر زمین دو کله در شهرک صنعتی پرند

۱۰۰۰۰ متر زمین دو کله در شهرک صنعتی پرند

۲۴۰۰ متر زمین دو کله در شهرک صنعتی پرند

۵۰۰۰ زمین دو بر در شهرک صنعتی پرند

۸۵۰۰ متر زمین در شهرک صنعتی پرند

۴۲۰۰ متر زمین در شهرک صنعتی پرند

و موارد دیگر

مزایا شهرک صنعتی پرند

 فاصله نزدیک تا بزرگترین فرودگاه بین المللی ایران

نزدیک به منطقه اقتصادی ویژه زرندیه

دسترسی آسان به دو شاهراه کشور اتوبان ساوه و قم

احداث مترو پرند و اتصال آن به تهران