مجموعه مطالب جدید و خواندنی علمی

دوما، توافق منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا را تصویب کرد | زمین شناسی

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

مجلس دومای روسیه امروز پنجشنبه توافق ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند.